Cennik

Tłumacz języka angielskiego

Tłumaczenie pisemne Cena za stronę rozliczeniową
Z języka angielskiego na język polski 25 zł
Z języka polskiego na język angielski 28 zł
Specjalistyczne z j. angielskiego na j. polski 30 zł
Specjalistyczne z j. polskiego na j. angielski 30 zł
Tryb ekspresowy +50% ceny

Strona rozliczeniowa obejmuje 1800 znaków (wraz ze spacjami).

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się ile stron rozliczeniowych posiada Państwa tekst, prosimy o kontakt (dokonujemy wyceny za darmo) lub o zastosowanie się do poniższych instrukcji:

OpenOffice, LibreOffice

Po otwarciu pliku należy wybrać z menu „Narzędzia” → „Policz słowa”. Odczytujemy liczbę znaków i dzielimy przez 1800. Otrzymamy w ten sposób ilość stron tłumaczeniowych.

Microsoft Word

Z menu „Narzędzia” należy wybrać polecenie „Statystyka wyrazów”, następnie odczytać liczbę znaków ze spacjami i podzielić przez 1800.

Za tłumaczenia specjalistyczne uznawane są teksty, które zawierają terminologię fachową.

Nie jesteśmy płatnikami VAT. Za wykonane usługi wystawiamy rachunek.